Чешми в котленското землище

https://www.youtube.com/watch?v=XUlamhb5H5s https://www.youtube.com/watch?v=DTYjKIpeCnk https://www.youtube.com/watch?v=Dgky4smDSiY https://www.youtube.com/watch?v=n2oBnqPIswg https://www.youtube.com/watch?v=9_fZwyXH4Co https://www.youtube.com/watch?v=ehjlNKrw_Kc https://www.youtube.com/watch?v=P7lhJMzH9Gk https://www.youtube.com/watch?v=DuegycfiRL4&t=2s...

Признание…

Когато всички дяволски очи, превръщаха небето в звезден блус, и мрак гореше земните следи – аз носех в устните си твоя вкус…

Ноември…

Рисувах те по памет през ноември, рисувах те със въглен и мъгли… Целувах те безумен през ноември, целувах те през вятър и сълзи… Сбогувах се със тебе през ноември, сбогувах се след срещи и вълни… Сънувам те от болка през ноември… Сънувам те, прегръщам те… Прости!!!

Вечер, посветена на Иван Кремов…

На 15 август 2022 г., като част от събитията, посветени на  152 години от основаването на читалище “Единство 1870”- Жеравна, в салона на читалището се проведе среща с Теодор Иванов, изследовател на живота и творчеството на изтъкнатия народен певец и поет Иван Кремов.

Теодор Иванов