Смях

За смеха и производните му състояния са казани толкова много...

Прочети всичко