Начало » Чешма в местност “Лахъма”

Чешма в местност “Лахъма”

Късноантичната преградна стена Маркови прегради (Лахъма) се намира в местността “Урушка стена”, на 3.84 км северно по права линия от центъра на град Котел. Издига се по билото и западния стръмен склон на скалния хребет „Урушка стена“ и има обща дължина 1382 м. Простира се от изток на запад, като има формата на опънат лък, отворен на север. По билото на хребета преградата се прекъсва на две места, поради наличието на естествена защита от непреодолими пропасти. Фронта и е насочен на север. Общата денивелация на обекта е над 200 м. Представлява крепостна стена, изградена изцяло от местен, обработен камък, споен с хоросан. Била е дебела от 1.5 до 2.6 м. Запазените части над повърхността се издигат на височина до 1.5 м. Преградата започва от североизток от връх „Юрушка стена“, където е имало издигната малка крепост. Тя е била с неправилна форма и приблизителни размери 40х40 м. Крепостна стена е имало само от изток и юг, от останалите страни склоновете са скалисти и отвесни. От стената в момента се забелязва само малък насип, висок около 1 м. От там преградната стена се проследява по билото на „Юрушка стена“ на разстояние около 560- 570 м, където завършва с масивна кула. Тя е с размери 18х12 м. Изградена е на стръмния, югозападен склон на възвишението. В момента е почти изцяло обезличена. От нея преградната стена се спуска в западна посока по западния стръмен склон на височината. В крепостната стена в западния ѝ сектор, на дължина от 452 м се проследяват тунели с кръгла форма. В тази част теренът, върху който е изградена е неустойчив и свлачищен. Тунелите са с диаметър 0.4-0.67 m и дължини от 5.5 до над 10 м. От вътре каналите са били измазани със сивкав и ронлив хоросан. От тези канали произлиза едно от имената на преградата – “Лахъма”. Преградата се пресича от множество по-стари пътища, както и от сегашния път. На могилообразно възвишение, под нивото на „Урушка стена“, личат развалините на правоъгълна постройка с размери 30х15 крачки, която вероятно е била стражева кула към преградата. От постройката има отличен изглед на запад, юг и север.
Надморска височина: 742 м GPS координати: 42°55’21” С.Ш. и 26°27’27” И.Д.
В местността има вилна зона и кът за отдих с чешма.

 

Теодор Иванов