Начало » Трудове на катедра “Библиотекознание и масови комуникации”

Трудове на катедра “Библиотекознание и масови комуникации”

Излезе от печат първият том на “Трудове на Великотърновския университет  “Св. св. Кирил и Методий”. Стопански факултет. Обществени комуникации и информационни науки”.

Редакционна колегия:
доц. д-р Лъчезар Георгиев -главен редактор
доц. д-р Елена Георгиева – научен секретар
доц. д-р Стефан Коларов
гл. ас. д-р Александър Ковачев
ст. ас. Теодор Иванов
ст. ас. Десислава Андреева
ст. ас. Георги Игнатов
ас. докт. Марина Маринова
ас. Стефка Чернева

Съставители:
доц. д-р Лъчезар Георгиев
ст. ас. Теодор Иванов

Библиографска редакция:
ст. ас. Теодор Иванов

Превод на английски:
ст. ас. Маруся Христова

Техническа редакция:
Райна Карабоева

Формат
60х84/16
Печатни коли 23
Страници 368

Съдържание:

1. Към читателите
доц. д-р Лъчезар Георгиев

2. Полиграфически аспекти на книгата и печатните комуникации
доц. д-р Лъчезар Георгиев

3. Личната библиотека на академик Михаил Арнаудов – принос към националното книжовно наследство
доц. д-р Елена Георгиева

4. Реалните показалци в българските отраслови библиографии
гл. ас. д-р Александър Ковачев

5. Български военен книгопис 1955 – 1990. Създаване и развитие на текущата библиография по военни науки.
ст. ас. Теодор Иванов

6. Политическата комуникация в цариградския периодичен печат през 70-те години на ХІХ век. (Методологични възможности за реконструкция на политическото мислене през зрялото Възраждане)
ст. ас. Десислава Андреева

7. Властта в ефир. Реторика и оцеляване
ас. докт. Марина Маринова

8. Журналистиката в мрежата – алтернатива или допълнение на традиционните медии
ст. ас. Георги Игнатов

9. Зараждане на библиофилството и на библиотеките в Италия в епохата на Ренесанса
проф. дфн Мария Младенова

10. Публикации на преподавателите от катедра “Библиотекознание и масови комуникации” 2005 – 2009. Библиографски указател
ст. ас. Теодор Иванов

Теодор Иванов