Начало » Пещера “Ледника”, местност “Злостен”

Пещера “Ледника”, местност “Злостен”

Пещера “Ледника” се намира в защитена карстова местност „Злостен“, близо до град Котел. Тя достига на дължина 1111 м. и на дълбочина до 242 м. Има внушителен 20 м дълбок фуниевиден вход. На дъното на входа има два отвора. През тях лесно се влиза вътре. Пещерата се състои от три главни части.
В първата част се влиза директно от входа. Тя се намира от 0 до 160 метра под повърхността. След входа се разделя на две галерии, които по-късно отново се събират. Пътят през лявата галерия е по-удобен, но трябва да се пълзи през тясно място. Проникването през дясната галерия е свързано с преодоляването на най-големия отвес в пещерата – 18 м. В тази част има стръмно, каскадно спускане по коритото на подземна река. По-големите отвеси са около 15 м. Участъкът е удобен за преминаване, но в по-големите отвеси е добре да се използва подсигуряване, понеже водата от реката се стича по отвесите и е хлъзгаво. След около 160 м първият участък завършва с неголяма зала. Оттам през тесен отвор може да се мине във втората част на пещерата.
Втората част е разположена от 160 до 200 м под повърхността. Тя е почти равна и за разлика от първата част. Основната галерия продължава през стеснение отляво на коридора. Надясно има отклонение, доста по-широко и високо. То води до най-красивата част на пещерата. Това е зала, която продължава със много стръмно възходящо отклонение. От отклонението в залата се спуска много красив вкаменен водопад, със синтрови езерца в основата. Основната галерия започва в началото с многобройни синтри, през които протича подземен поток. След това водата постепенно изчезва, но наред със сухите синтри има и дълбоки непресъхнали. Втората част завършва с голяма зала. Пода е покрит с големи каменни блокове. От тавана капе вода.
Третата част от пещера Ледника се намира от 200 до 242 м под повърхността. Започва през малък и тесен отвес, който се намира в срутището между големите скални блокове, някъде в средата на залата.

 

Теодор Иванов

error: Забранено копирането без разрешение от автора !!